Khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh

Quận 1

Khách sạn Caravelle *****

19 Lam Sơn, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3823 4999 Fax: (84-8) 3824 3999

Số phòng: 335 Giá (US$): 130-780

Khách sạn Legend Saigon *****

2A – 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3823 3333 Fax: (84-8) 3823 2333

Số phòng: 282 Giá (US$): 180-850

Khách sạn Majestic *****

1 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3829 5517/ 3829 5514 Fax: (84-8) 3829 5510

Số phòng: 175 Giá (US$): 95-399

Khách sạn New World Sài Gòn ****

76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3822 8888 Fax: (84-8) 3823 0710

Số phòng: 552 Giá (US$): 86-700

Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn *****

2 Lam Sơn, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3824 1234 Fax: (84-8) 3823 7569

Số phòng: 252 Giá (US$): 160-2000

Khách sạn Contiental ****

132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3829 9201/ 3829 9203 Fax: (84-8) 3824 1772/ 3829 0936

Số phòng: 86 Giá (US$): 65-140

Khách sạn Duxton Sài Gòn ****

63 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3822 2999 Fax: (84-8) 3824 1888

Số phòng: 198 Giá (US$): 170-270

Khách sạn Đồng Khởi (Grand) ****

8 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3823 0163 Fax: (84-8) 3823 5781/ 3827 3047

Số phòng: 107 Giá (US$): 75-170

Khách sạn Kim Đô – Royal City ****

133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3822 5914/ 3822 5915 Fax: (84-8) 3822 5913

Số phòng: 135 Giá (US$): 89-269

Khách sạn Bông Sen Saigon ***

117-123 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3829 1516 Fax: (84-8) 3829 8076

Số phòng: 127 Giá (US$): 68-180

Khách sạn Bông Sen Yamachi (Pastel Inn) ***

99 Pasteur, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3823 2566 Fax: (84-8) 3822 8242

Số phòng: 50

Khách sạn Empress (Phúc Long) ***

136 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3832 2888 Fax: (84-8) 3835 8215

Số phòng: 40 Giá (US$): 23-60

Khách sạn Hương Sen ***

66-70 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3829 9400 Fax: (84-8) 3829 0916

Số phòng: 50 Giá (US$): 38-90

Khách sạn Mercure Sài Gòn ***

79-81 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3824 2537 Số phòng: 104

Khách sạn Metropole ***

148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3920 1943 Fax: (84-8) 3920 1960

Số phòng: 74 Giá (US$): 69-149

Khách sạn Oscar Sài Gòn ***

68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3829 2959 Fax: (84-8) 3822 2958

Số phòng: 90 Giá (US$): 70-180

Khách sạn Palace Saigon ***

56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3821 4231 Fax: (84-8) 3824 4230

Số phòng: 146 Giá (US$): 57-105

Khách sạn Bông Sen Annex **

61-63 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3823 5818 Fax: (84-8) 3823 5816

Số phòng: 57 Giá (US$): 41-87

Khách sạn Giant Dragon **

173 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3536 9268 Fax: (84-8) 3836 7279

Số phòng: 32 Giá (US$): 15-30

Khách sạn Hải Vân **

69 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3829 1274 Fax: (84-8) 3829 1275

Số phòng: 24 Giá (US$): 14-17

Khách sạn LêLê **

171 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3836 8686 Fax: (84-8) 3836 8787

Số phòng: 35 Giá (US$): 10-30

Khách sạn Mondial **

109 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3829 6296 Fax: (84-8) 3829 6273

Số phòng: 40

Khách sạn Pha Lê (Crystal) *

70 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3832 2003

Khách sạn Asian

146-150 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3829 6979 Fax: (84-8) 3829 7433

Số phòng: 47 Giá (US$): 50-80

Khách sạn Duna

167 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3837 3699 Fax: (84-8) 3837 6606

Số phòng: 30 Giá (US$): 12-35

Khách sạn Hải Vân Nam

132 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3821 1679/ 3821 1680 Fax: (84-8) 3822 4174

Số phòng: 44 Giá (US$): 20-35

Khách sạn Hồng Vy

223 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3820 3117 Fax: (84-8) 3820 3116

Số phòng: 58 Giá (US$): 12-35

Khách sạn Huỳnh Anh

26A/2 Đỗ Quang Đẫu, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3920 3577 Fax: (84-8) 3920 3588

Số phòng: 40 Giá (US$): 16-30

Khách sạn Indochine

40-42 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3822 0082 Fax: (84-8) 3822 0085

Số phòng: 30 Giá (US$): 20-45

Khách sạn Lan Lan

42 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. HCM

Tel: (84-8) 3925 0159/ 3925 3390 Fax: (84-8) 3833 4892

Số phòng: 21 Giá (US$): 25-50

Quận 3

Khách sạn Victory***

14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Tel: (84-8) 3930 4989 Fax: (84-8) 3930 3604

Email:          victoryhotel@hcm.vnn.vn

Số phòng:    145                              Giá (US$): 45-150

Gởi đánh giá của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.