Mẫu đối thoại đặt phòng bằng tiếng Anh

Đối thoại đặt phòng mẫu tiếng Anh dành cho nhân viên đặt phòng đối thoại với khách đặt phòng khách sạn.

R: Reservationist
G: Guest

R: good morning, revservations. Can I help you?
< xin chào, đây là bộ phận đặt phòng. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?>

G: I’d like to book a room in your hotel.

R: What kind of room would you prefer? A single room or a double room?

G: A double room, please.

R: from which day and for how many nights?
< từ ngày nào và trong mấy đêm ạ?>
G: from july 25 to july 28

R: could you please hold on? I’ll check our rooms’ availability…. Yes sir. We do have a double room for those days, but it is with a double bed, not twins bed. Would you mind that?
< xin vui lòng giữ máy. Tôi sẽ xem có phòng sẵn ko…. Vâng, thưa ông. Chúng tôi có 1 phòng đôi cho những ngày đó, nhưng nó có 1 giường đôi, ko phải 1 cặp giường đơn. Ông có phiền điều đó ko?>

G: that’s O.K. I’ll be with my wife. What’s the rate?

R: it’s one hundred and twenty U.S dollars per night.
<120$ mỹ 1 đêm ạ.>

G: I’ll take that.

G: yes, it’s Bruce.

<họ của tôi là Bruce>
R: how do you spell it, please?

G: B – R – U – C – E.

R: And you initials, please?
<còn các chữ viết tắt đầu tiên và tên lót của ông là gì?>

G: J.K

R: May I have your phone number, mr. Bruce?

G:27854466.

R: at what time will you arrive?
<khi nào ông đến?>

G: around 4 pm.

R: I would like to confirm your reservation <tôi xin xác nhận lại viêc đặt phòng của ông>. A double room for Mr and Mrs. Bruce at one hundred and twenty U.S dollars pre night from July 25 to July 28. is that correct?

G: exactly.

R: Thank you very much, Mr. Bruce. My name is Jenny and we looking forward to serving you.

G: thanks and goobye.

R: goodbye.

Trackbacks

Gởi đánh giá của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.