Công ty lữ hành tại Quảng Ngãi

³Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi
321 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 5292 / 382 9829
Fax: (84-55) 381 7811

³ Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Vạn Tường
324 Lê Lợi, TP. Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 371 4646
Fax: (84-55) 371 4656
³ Công ty Đầu tư Xây dựng và Du lịch

T.trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh
Tel: (84-55) 384 2985
Fax: (84-55) 384 2980

Email: ksmytra@dng.vnn.vn

³ Công ty TNHH Miền Trung
149 Lê Thánh Tôn, TP. Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 222 2163
³ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Quảng Ngãi

02 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 2664 / 382 2665
Fax: (84-55) 382 2204

Email: pvstc@dng.vnn.vn
Website: http://www.petrosetco.com.vn

³ Công ty TNHH Sao Mai
784 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 9999
Fax: (84-55) 382 2460
Email: central@dng.vnn.vn

³ Công ty TNHH Tân Kỷ Nguyên
79 Phạm văn Đồng, TP. Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 221 1129
Fax: (84-55) 383 1213

³ Trung tâm Dịch vụ Lữ hành Xuyên Việt
04 Hai Bà Triệu, TP. Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 247 0246
Fax: (84-55) 371 4039

Gởi đánh giá của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.