Cách giới thiệu thực đơn

Bạn nên thường xuyên nghiên cứu thực đơn và quen thuộc với các món ăn trong đó. Thông thường người phục vụ đưa thực đơn taị bàn của khách mời theo trình tự:
1. Đưa cho phụ nữ trước tiên.
2. Đưa cho nam
3. Đưa cho chủ tiệc sau cùng.
Đưa thực đơn để mở.
4. Danh mục rươụ vang và đồ uống sau khi gọi thức ăn.
Đưa danh mục rượu cho chủ tiệc cùng với thực đơn ( Nói ” Xin mời ngài xem danh mục rượu “.

Các khách hàng có thể không biết món trong thực đơn, bạn nên giúp khách:
- Giải thích một số món chính trong thực đơn
- Giải thích cách nấu món đó.
- Chỉ dẫn các thức ăn đi kèm.
- Đưa ra các món gợi ý.

Gởi đánh giá của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.